Načítání…

Způsob života

Prajzáci jsou usedlí tvorové. Většina prodlévá během svého života na jednom místě, avšak v minulosti byly zaznamenány sezónní migrace, zejména pokud nebyl v okolí dostatek obživy. Četná pozorování ukázala, že předchozí generace se projevovaly urputnou snahou o vytvoření vlastního příbytku. Také zde vytanulo na povrch, že jedinci v těchto případech oplývají solidaritou se svými příbuznými či sousedy, jak to známe od jiných živočišných druhů. Vlastními silami, podobně jako třeba mravenci (Formica rufa) si celé generace Prajzáků stavěly vlastní příbytky, což vedlo k postupnému rozšiřování jejich kolonií. Některé kolonie tak dnes náleží k největším v České republice, jak co do počtu jedinců, tak do počtu příbytků. S ohledem na překotné změny, které postihly lidský druh v poslední době, je otázkou, budou-li zde předeslané trendy pokračovat.

Kolonie Ludgeřovice je čtvrtou nejlidnatější v České republice (4 800 jedinců), šesté místo zaujímají Bolatice (4 400 jedinců), výrazný nadprůměr vykazují Kobeřice, Štěpánkovice a Hať. Dvě kolonie vykazující znaky vesnice přitom mají status města, za předpokladu, že by tímto statutem nevládly, obsadily by suverénně první příčky (Kravaře, Dolní Benešov).