Načítání…

Tělesná stavba

Nejpodrobnější deskripci tělesného stavu, stejně jako péče o tělesný vzhled zanechal etnolog Jan Vyhlídal, který prováděl okolo roku 1900 mezi Prajzáky rozsáhlé výzkumy. V několika koloniích se mu podařilo infiltrovat do tamní pospolitosti, ba dokonce spřátelit se s několika jedinci. Díky Vyhlídalovi tak víme, že samčí příslušníci druhu Prajzák jsou subtilnější tělesné konstrukce. Zejména v oblasti ramen naměřil podprůměrné hodnoty. Oproti tomu samičí jedinci vykázali silně nadprůměrné výsledky, což konec konců dokládá známé přísloví: „Když jablko, tak rajské, když děvuchu, tak z Prajzské!“ Díky Vyhlídalovi také víme, že Prajzák byl úspěšný predátor, který dokázal lovit mnohá zvířata. Někteří samčí jedinci na znak svých úspěchů údajně ostentativně nosili připnutý liščí ocas na pokrývce hlavy. Pro současnost nemáme k dispozici žádná vědecky ověřená fakta, takže nezbývá než vycházet z Vyhlídalových zjištění.

Zajímají Vás další údaje, jako například kde leží prajzská, jak se prajzák rozmnožuje nebo jak se stravují? Na všechny tyto otázky máme taky odpověď.