Načítání…

Prajzák

Prajzák obecný /odolný / pracovitý

Prussius (někdy též Teutonus) communus  / excelsior / laborifer /

Prajzák je specifický druh lidského rodu (homo) vyskytující se dnes po celém světě. Jeho původní domovinou je však nevelké území v pohraničí České republiky označované jako Prajzská, spisovně také jako Hlučínsko. Původní populace Prajzáků činila okolo 50 tisíc jedinců, avšak nyní dosahuje možná až dvojnásobného počtu. Je tomu tak nejen díky rostoucí porodnosti u předchozích generací, ale především kvůli úspěšné expanzi Prajzáků mimo rodné teritorium. Téměř ve všech oblastech České republiky bychom nalezli příslušníky tohoto druhu, zejména pak v Praze. Rozptýlená kolonie Prajzáků vznikla po 2. světové válce také v Německu. Soudí se, že několik tisíc jedinců tam bylo zavlečeno podobně jako mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemplineata), avšak s tím rozdílem, že mandelinka připlula na palubě nákladních lodí a Prajzáci přicestovali ve starých železničních vagonech určených původně pro přepravu dobytka. Nebylo však prokázáno, že by Prajzáci parazitovali na obkladovém dřevě tvořícím výplň vagonů. Důvody jejich migrace proto bude nutno hledat jinde.

Zajímají Vás další údaje, jako například kde leží prajzská, jak se prajzák rozmnožuje, čím se živí nebo jakou má stavbu těla? Na všechny tyto otázky máme taky odpověď.